Statliga ingrepp och oanade konsekvenser

För läsare av mises.se kommer det knappast som en överraskning att statliga ingrepp i ekonomin leder till förutsägbara problem; lägstalöner  (eller minimilöner) skapar ofrivillig arbetslöshet, hyresreglering skapar ett underutbud (och följaktligen brist på) hyreslägenheter, implicita och explicita bankgarantier skapar värre moralisk risk (eng. Moral Hazard) för aktörer på finansiella marknader. Vad som inte alltid är lika tydligt är Läs mer om Statliga ingrepp och oanade konsekvenser[…]