”Sverige ska ha en stark ekonomi”

Just så uttryckte sig nya moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra i sitt installationstal: ”Sverige ska ha en stark ekonomi”. Det låter ju bra. Men vad betyder det egentligen? Intressant nog kan det tolkas på i alla fall tre sätt tack vare (eller på grund av) det moderna, högst oprecisa språkbruket. Ett problem är sammanblandningen mellan ordet Läs mer om ”Sverige ska ha en stark ekonomi”[…]