Ta tillbaka fredspriset!

Få har väl missat att den amerikanske presidenten Barack Obama fick Nobels fredspris 2009. Många verkar emellertid ha missat att samme Obama har fortsatt samtliga krig från bushtiden – samt både förstärkt truppnärvaron och startat nya krig. Så vari ligger denne fredspristagares hängivenhet och engagemang för fred? Det har visat sig bortom alla tvivel att Läs mer om Ta tillbaka fredspriset![…]