Den svenska modellen

I och med att många frågar och skriver om Nimas rapport utgiven av Libera om Sverige så tänkte jag ge några korta kommentarer på denna. Till att börja med kan jag säga att många delar av rapporten är mycket bra. Många av de efterforskningar och data som visas håller jag med om. Men eftersom jag inte är en förespråkare av staten så håller jag inte med om ett antal observationer och konklusioner.

[…]