Förvirrad ungdom

Snubblade över en artikel publicerad på Newsmill av en viss Olov Aronson, med titeln Ekonomin ligger till grund för klimathotet. Det är förvisso kul att folk vågar ge sig in i debatten, men det är trist när den ogrundade åsikten blir så viktig att den överskuggar både kunskap, vett och sans. Att Newsmills redaktion väljer att publicera en sådan artikel tyder på mycket dåligt omdöme, alternativt en desperat önskan att attrahera framför allt unga läsare.

Aronsons artikel är nämligen fundamentalt förvirrad och naiv. Men som sådan ger den en god bild av samhället i nutid – och inte minst vilka dogmer ungdomar väljer att se som sanningar.

Låt oss ta några exempel ur artikeln av ekonomisk och politisk art. Aronson skriver:

[Det är inte politisk vilja som saknas, utan] flertalet politiker [sitter] i en rävsax då den ekonomiska situationen i deras hemländer ofta är så pressad att inga resurser kan avvaras till långsiktiga investeringar

Så långt är det en okej verklighetsbeskrivning, även om detta knappast säger något om huruvida det finns faktisk politisk vilja. Och rävsaxen har ju inte så mycket med ekonomisk teori att göra, utan handlar helt om enkla maktanspråk. Vidare:

Den kapitalistiska marknadsekonomin som dominerar världen kräver enligt flertalet ekonomer en årlig tillväxt på minst 3% för att vara i gott skick, och underskrids detta drabbas samhället av arbetslöshet och bankrutter av både företag och privatpersoner. Då världens ekonomier får det allt svårare att växa, på grund av bristfälliga resurser till produktion och mättade efterfrågemarknader, nödgas många nationer idag, inte minst USA, att låna pengar till stadskassan. Med så usla finansiella situationer som dessa regeringar har är insatser mot klimatet inte ekonomiskt möjliga.

Va? Här krävs uppenbarligen grundläggande ekonomisk skolning. De 3% han talar om handlar troligen om den stadiga ökning av valutareserven som rekommenderas av Friedmans monetarism för att understödja ekonomisk tillväxt. Men det har inte något med det andra Aronson skriver att göra. Och kopplingen till budgetunderskotten är för mig obegriplig.

Nästa stycke:

Vi måste inse att politikernas agerande i klimatfrågan är ett uttryck för den ekonomiska verklighet vi lever i. Den oreglerade marknadsekonomin kommer inte ge oss möjligheter till kraftfulla globala åtgärder gentemot klimathotet då den grundas i konkurrens och misstro mellan människor och stater samt kräver det omöjliga: evig tillväxt i en begränsad värld.

Jisses. […]

Rädslan för det politiskt inkorrekta

En artikel från Newsmill länkas frenetiskt från allehanda facebookprofiler. Det som länkas är en artikel av Karl-Gustav Köhler om ”somalieskräcken” och hur densamma underblåses av diverse saltade prognoser och helt påhittade siffror. Uppenbarligen är invasionen från Somalia ett påhitt. Det må så vara. Det intressanta i detta är egentligen inte att det förekommer en hel del Läs mer om Rädslan för det politiskt inkorrekta[…]

Prisinflation och amerikanska presidentvalet

Undertecknad har idag en artikel på Newsmill om det amerikanska valet. Poängen är att de flesta som kommenterar presidentvalets Obama vs. Romney identifierar att ”ekonomin” kommer att bli en huvudfråga, men att de talar om ”ekonomin” i termer av arbetslöshet. En fråga som kan komma att bli oerhört viktig i valet, men som ingen ännu Läs mer om Prisinflation och amerikanska presidentvalet[…]

Om regeringen på Newsmill

Undertecknad har idag en artikel på Newsmill om regeringens bleka ekonomiska politik: Regeringens bleka budget får inte fart på ekonomin (givetvis har Newsmill satt rubriken). Det är ju ett aktuellt ämne i och med regeringsförklaringen, även om det varit aktuellt under ganska lång tid. Men kul att göra lite reklam både för det svenska Misesinstitutet och Läs mer om Om regeringen på Newsmill[…]

Pensionsdebatten

Undertecknad har idag ett inlägg på Newsmill i den (smått hysteriska) debatten kring huruvida pensionsåldern ska vara 65 (som tidigare) eller 75 (som statsministern uttalade nyligen). Som vanligt fokuserar debatt på relativt ointressanta detaljer snarare än den verkliga frågan. Och det är denna jag diskuterar i artikeln. Problemet är att vi har en pensionsålder – Läs mer om Pensionsdebatten[…]

”Tröttsam nyliberal” om lönefrågan

Idag skriver undertecknad på Newsmill ett inlägg i lönefrågan med specifikt fokus på varför vissa grupper nästan helt stängs ute från den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten är en sund ekonomisk analys snarare än en politisk, men det hindrar ju inte kommentatorer att omedelbart avfärda såväl mig som mina argument med att det bara är ”ännu en Läs mer om ”Tröttsam nyliberal” om lönefrågan[…]

Klaus om eurons dödsryckningar – toppartikel på Newsmill

Klaus Bernpaintner senior fellow vid Ludwig von Mises-Institutet i Sverige skriver idag på Newsmill om eurons dödsryckningar. Som vanligt ger Österrikisk ekonomi eller ”verklighetsekonomi” svaren på de frågor som alla ställer idag. Chipsskålen och festen är slut och det är dags att betala. [Update: Aftonbladet]