Vi återvänder snart till ordinarie kvalitet

Förberedelser inför nätneutraliteten

För att skydda oss från oss själva så har amerikanska staten beslutat att internet behöver regleras. För att skydda amerikanska medborgare från de ondskefulla nätoperatörerna, så skall internet bli vad som räknas som ”public utility”, där en statlig myndighet bestämmer hur mycket nätoperatörerna får kontrollera internet (Reason.com). Detta är självklart bara början, inom kort så Läs mer om Förberedelser inför nätneutraliteten[…]