Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning

Jakten på sunda pengar illustrerar demokratins och politikens effektivitet och ställer den mot anarkins naturliga ordning. I demokratier diskuteras problemen, faktioner formas, det skapas allianser. Men i slutändan är det statens hälsa och behov som är allra viktigast. I ett statslöst samhälle dominerar samhällets behov. Entreprenörer tillgodoser civilisationens behov. Ingen stat kommer ivägen. F. A. Läs mer om Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning[…]