Är det konstigt att folk är socialdemokrater?

Nedanstående bild går för tillfället runt på både Facebook, Twitter och annorstädes online. De som bekänner sig som borgerliga är upprörda för att texten, som är tagen ur en samhällskunskapsbok utgiven av Natur & Kultur, inte är helt rättvisande. Men oavsett den politiska aspekten så är den ekonomiska ignoransen i nedanstående text slående. För övrigt Läs mer om Är det konstigt att folk är socialdemokrater?[…]