Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution

Den marxistiska doktrinen förnekar inte möjligheten att det finns en absolut sanning. Däremot hävdar den att absolut sanning endast kan nås i det klasslösa samhället, eller snarare i det proletära klasslösa samhället. Lenins främsta bok [1], eller i alla fall hans mest omfattande bok (som nu är tillgänglig i Collected Works of Lenin), fick vissa Läs mer om Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution[…]