Nationalekonomi: propaganda eller vetenskap?

Nationalekonomi har länge kallats den dystra vetenskapen. Även om detta uttalande ursprungligen syftade till att avfärda nationalekonomiskt grundade argument emot slaveri, har slutsatsen om disciplinen levt kvar. Nationalekonomi anses som bäst ”dyster”, men avfärdas allt som oftast som ideologi eller propaganda. Framför allt den politiska vänstern avfärdar gärna och ofta såväl nationalekonomi som nationalekonomer. Dessa Läs mer om Nationalekonomi: propaganda eller vetenskap?[…]

Varför skulle det bli bättre?

Frågan man bör ställa sig är följande: Vad har vi för skäl att lyssna på dem som blev totalt tagna på sängen av den ekonomiska krisen och återigen ignorera dem som faktiskt såg vad som var på väg att hända? Personligen kommer jag inte på något skäl överhuvudtaget och det beror på att vi inte har åtgärdat något av de strukturella problem som orsakade den nuvarande krisen till att börja med.

En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer

Ibland blir man förundrad. Man kan bli förundrad första, andra och kanske tredje gången, men i längden övergår denna förundran ofta i ilska. Nationalekonomin är ett sådant område, där de lärdomar vi kan dra av att tillgodogöra oss vetenskapen totalt förvrängts och omintetgjorts, dess innebörd helt förstörts och de grundläggande teserna inte längre lärs ut. Läs mer om En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer[…]