Formulera, förpacka, förkunna – så vinner vi myternas krig

Alla som argumenterar mot staten kommer att stånga pannan blodig mot dess mur av myter. Det hjälper inte hur försiktigt vi lägger fram vår kritik. De vuxna bland undersåtarna är hyperkänsliga och alltid beredda att beskydda staten. Det som skänker staten ett sådant mangrant och ilsket glödande försvar är att den är skicklig på att Läs mer om Formulera, förpacka, förkunna – så vinner vi myternas krig[…]

Galt som Kristusgestalt

Jag vet. Att försöka läsa in religiösa symboler i Ayn Rands verk är lömskt och närmast kätterskt gentemot Rands egen objektivistiska filosofi, men när det kommer till gestaltningen av Galt kan jag bara inte undgå frestelsen. Den är mig närmast övertydlig. Galt är en perfekt gestalt. I en fiktion där nästan samtliga protagonister beskrivs som Läs mer om Galt som Kristusgestalt[…]

Makromyt nr 1: Sparandeparadoxen

Nationalekonomin brukar delas upp i mikroekonomi och makroekonomi. Av dessa två är mikron förbunden med verkligheten, medan makron är närmast besläktad med alkemi. De två teorierna är oförenliga. Makro är inte ens en sammanhängande teori utan snarare ett lapptäcke av motstridiga modeller. Ett vanligt argument för makrons nödvändighet är följande. ”På individnivå (mikro) är sparande Läs mer om Makromyt nr 1: Sparandeparadoxen[…]

Att acceptera verkligheten

När man sysslar med vetenskap, även om det är på hobbynivå, handlar det till syvende och sist om att skilja verklighet från fiktion. Nästa steg är att övertyga andra om att acceptera denna verklighet. I naturvetenskaperna är det sällan något problem. Ingen ifrågasätter gravitationens existens och innebörd. Ingen klagar på att vi behöver mat, vatten Läs mer om Att acceptera verkligheten[…]

Samuel Gregg’s misconceptions about Sweden

[Följande text har skickats till The American Spectator som svar på Simon Greggs artikel om Sverige] In a recent article in the American Spectator Samuel Gregg writes about Sweden and America. His main point and conclusion is that even if Sweden is not perfect it is moving towards a free market and that America is Läs mer om Samuel Gregg’s misconceptions about Sweden[…]