Anteckningar från Alabama

Man, Economy, and State är ingen kort bok, så deltagarna på årets Rothbards Graduate Seminar hade sannerligen material nog för diskussion. Under en vecka med samtal och föreläsningar avhandlades dess olika kapitel om priser, produktion och pengar. Verket har en viktig historisk betydelse för den österrikiska skolan, men sådana värdsliga aspekter bleknar för läsaren i Läs mer om Anteckningar från Alabama[…]

Nu kan du lyssna på kapitel 2 av ”Vad har staten gjort med våra pengar”

Du har väl inte missat att vi läser in Murray Rothbards lilla mästerverk ”Vad har staten gjort med våra pengar?” Det är en fantastiskt givande upplevelse att högläsa texten – och vi hoppas du också får ut någonting bra av det. Du kan redan nu läsa hela boken i olika format här: https://www.mises.se/bibliotek/vad-har-staten-gjort-med-vara-pengar/ Och du Läs mer om Nu kan du lyssna på kapitel 2 av ”Vad har staten gjort med våra pengar”[…]

Minnen från Rothbard – Property and Freedom Society del 1

Property and Freedom Society eller PFS arrangeras varje år i Bodrum Turkiet av professor Hans-Hermann Hoppe. Konferensen skiljer sig en del ifrån andra då det i form av en intellektuell salong där man träffas under flera dagar för att diskutera och lyssna på föredrag. Diskussionen utanför föredragen är minst lika viktiga om inte viktigare än Läs mer om Minnen från Rothbard – Property and Freedom Society del 1[…]

Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt

På samma sätt som de två ömsesidigt uteslutande relationerna människor emellan är fredlig samvaro eller tvingande exploatering, produktion eller rovlystenhet, är mänsklighetens historia, framförallt dess ekonomiska historia, att betraktas som en kamp mellan dessa två principer. Å ena sidan finns kreativ produktivitet, fredligt utbyte av varor och tjänster samt samarbete; å andra sidan påtvingade krav Läs mer om Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt[…]

Hur staten överträder sina befogenheter

Ur ”Anatomy of the State” Som Bertrand de Jouvenel så vist påpekade; Genom århundradena har människor utformat koncept avsedda att kontrollera och begränsa statens maktutövning. Och varje gång har staten, med hjälp av sina intellektuella vänner, kunnat förvandla dessa koncept till ett intellektuellt sigill av legitimitet och dygd som den kan dekorera sina dekret och Läs mer om Hur staten överträder sina befogenheter[…]

Hur makten behålls

Ur ”Anatomy of the State”. Föregånde kapitel: Vad staten är. När väl staten är etablerad återstår problemet för den härskande gruppen eller “kastet” att behålla makten. Emedan tvång är deras modus operandi är deras grundläggande och långsiktiga problem av ideologisk natur. För att kunna fortsätta styra måste alla regenter (inte bara “demokratiska” regeringar) ha stöd Läs mer om Hur makten behålls[…]

Vad staten är

Ur ”Anatomy of the State”. Föregånde kapitel: Vad staten inte är. Människan kommer till världen naken och behöver använda sitt förstånd till att lära sig hur han tar de resurser naturen ger honom för att omvandla dem (exempelvis genom att investera i ”kapital”) till strukturer och former och platser där resurserna kan användas för att Läs mer om Vad staten är[…]

Anatomy of the State

Vad staten inte är

Ur ”Anatomy of the State” . Följande kapitel: Vad staten är De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om än ofta ineffektiv, organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå Läs mer om Vad staten inte är[…]

Tom Woods om Anti-Rothbard cult

Jag rekommenderar starkt att ni lyssnar på Tom Woods senaste tal om ”the Anti-Rothbard Cult”. Ingenting beskriver bättre den pinsamma tystnad som finns ifrån viss media och organisationer mot Rothbard. Ordet avundsjuka beskriver nog det hela bäst. Det finns ingen intellektuell som ens kommer i närheten av att producera allt som Rothbard gjorde under sitt Läs mer om Tom Woods om Anti-Rothbard cult[…]

Friedman = Mises?

Många gånger har jag fått frågan om inte Milton Friedman är som Mises, var de inte båda förespråkare för en fri marknad? Svaret är nej och om du är intresserad av skillnaderna så kommer här några länkar med anledning av att Friedman skulle ha fyllt 100 år igår. Först Gary North om Friedman och varför Läs mer om Friedman = Mises?[…]

Vem är Murray Rothbard?

Murray N. Rothbard, en forskare av extraordinär spännvid, gjorde stora bidrag till ekonomi, historia, politisk filosofi, och juridisk teori. Han utvecklade och utökade Ludwig von Mises Österrikiska ekonomi, och deltog i hans seminarier under många år. Han etablerade sig själv som den huvudsakliga Österrikiska teoretikern under den andra halvan av 1900-talet och applicerade Österrikisk analys på historiska ämnen såsom den stora depressionen 1929 och det amerikanska bankväsendets historia.