Årets Nobelpristagare

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne gick i år till den franske teoretikern Jean Tirole. Tiroles verk är brett men rör sig huvudsakligen i mikroekonomiska forskningsfält som industriell organisation, beteendeekonomi och corporate finance, ofta med en spelteoretisk ansats. Nobelkommiténs motivering understryker särskilt vikten av hans analys av regleringar och incitamentsstrukturer på marknader som kännetecknas av svag Läs mer om Årets Nobelpristagare[…]

Nollsummespel och valfrihets-romanticism

Ekonomi är egentligen väldigt enkelt och logiskt. Men för att förstå vår komplexa, moderna ekonomi måste vi först förstå grunderna. Både ”vänstern” och ”högern” stirrar sig blinda på vissa fenomen utan att ha en susning om hur marknaden i grunden fungerar. Och då hittar man på en massa strunt för att belägga sin världsbild, vilket gör att man skapar problem där det inte finns några. Och dessa problem måste man då gå hårt åt för att lösa. Politiker är precis som mannen med hammaren som tenderar att se alla problem som spikar som måste slås ned – de kan bara tänka sig politiska lösningar.

IP-debatten är förvirrad

Diskussionen om huruvida ”men of the mind” har rätt till deras skapelser, dvs idéer, blir ofta hätsk. Inte minst inom den libertarianska ”sfären” blir diskussionen ofta väldigt hetlevad. Exempelvis står så kallade objektivister ofta för ett mycket starkt skydd för ”IP” (intellectual property) medan andra anser att copyright och patent är ett statligt sanktionerat monopol som inte har på marknaden att göra.

Även om diskussionen är intressant, så är den ofta – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv – förvirrad. Man talar nämligen om en moralisk och naturlig ”rätt” som måste upprätthållas av staten, men glömmer ofta att tala om vad det egentligen är man har rätt till. (Jag är medveten om att allehanda IP-förespråkare blir provocerade av ett sådant uttalande, men ta ett djupt andetag och läs vidare – jag tänker förklara vad jag menar.)

Frågan man missar är nämligen vad marknaden syftar till. Neoklassisk ekonomi har sedan länge glömt varför hela den komplexa arbetsdelning som moderna och civiliserade samhällen med kapitalistiska ekonomier uppstått. Vad är anledningen till att modern produktion är så komplex att ingen av oss egentligen har en aning om – än mindre kan planera – hur någonting produceras?  […]

Åh nej, interaktiva böcker…

Amazon, som revolutionerade bokbranschen totalt med sin elektroniska bokplatta Kindle, lägger till ny funktionalitet. Kindle har tidigare sålts med en ”whispernet”-funktion, vilket betyder att man kunnat ladda ned böcker gratis via mobiltelenätet – och uppkopplingen har ingått i priset. (Naturligtvis har man även kunnat koppla upp via trådlösa nätverk, och billighetsversionen har ”bara” stöd för trådlöst Läs mer om Åh nej, interaktiva böcker…[…]

Personlig säkerhet

Som jag tidigare har skrivit om här och här så ser det alltmer dystert ut för våra möjligheter att försvara oss själva. Den senaste veckan har jag tagit del av ett flertal insändare i tidningarna samt mail ifrån folk som börjar frukta alltmer för sin personliga säkerhet. Det gemensamma temat är att folk har lärt Läs mer om Personlig säkerhet[…]

Svenska polisen och tufta

Kaliber i P1 rapporterar om att svenska polisen fuskar med statistiken för att få bättre siffror. Tendensen är att fokusera på lättlösta brott och ignorera mer svårlösta. När jag hör detta så tänker jag på två saker. Först på det som i Sovjetunionen och under kommunismen kallades ”tufta” vilket betydde att man fixade siffrorna i Läs mer om Svenska polisen och tufta[…]