Cervenka och byxor av alla slag

Andreas Cervenka skriver ytterligare en ypperlig krönika på SvD Näringsliv: Landet med guldbyxorna. I denna lägger han i mycket klara ordalag fram hur amerikanska bluffmakare (även kallade politiker och centralbankirer) ska ”lösa” den federala statens underskott. Politikerna i Washington DC späder på underskottet med varje andetag ger de ut statspapper som marknaden köper; det är Läs mer om Cervenka och byxor av alla slag[…]

Ekonomisk terminologi: Umlaufsmittel

Fiatvaluta?

Jag nämnde i ett tidigare inlägg hur Mises myntade ett nytt ord i sin banbrytande studie i monetär teori. I originalet kallar han det ”Umlaufsmittel”, ordagrant ”cirkulationsmedel”, vilket på engelska översatts till fiduciary media (”betrodda medel”). Vad han menade var att detta Umlaufsmittel inte är pengar i egentlig mening. Det som handlas med på marknaden är endast pengasubstitut, vilket ofta i historien varit i form av sedlar, som uppges vara växlingsbara till viss vikt ädelmetall (t ex ett uns guld).

När banker (eller centralbanken) ger ut fler sedlar än de har täckning för, då är de otäckta sedlarna Umlaufsmittel–inte egentliga pengar eftersom de inte har täckning, men ingen vet att de egentligen inte är täckta i t ex guld. Problemet uppmärksammas först när alla försöker lösa in sina sedlar, vilket är vad som sker vid en så kallad ”bank run”. Och det är just detta att ingen vet huruvida just den sedeln man har i handen kan visa sig vara värdelös, men att man antar att så inte är fallet, som är problemet. […]