Demonarki

Vad händer med den personliga friheten under demokrati respektive monarki? Det går naturligtvis inte att säga exakt men genom att analysera incitamenten kan vi ungefär förutsäga vad som kommer hända över ett tillräckligt långt tidsperspektiv. Trogna läsare av www.mises.se vet förstås att storskaliga representativa demokratier typ Sverige är instabila tillstånd med varierande halveringstid. De är Läs mer om Demonarki[…]

Varför dåliga människor har makten

En av de mest utbredda och accepterade föreställningarna hos nationalekonomer är följande: alla monopol är dåliga utifrån konsumentens synvinkel. Den klassiska definitionen av monopol är ett exklusivt privilegium tilldelat en enskild producent av en vara eller tjänst, d.v.s. frånvaron av fritt inträde till detta specifika produktionsområde. Med andra ord, en enda verksamhet, A, tillåts producera Läs mer om Varför dåliga människor har makten[…]

Det demokratiska monstret

I sitt användande av både ekonomisk och politisk teori, är min nya bok en revisionistisk rekonstruktion av modern västerländsk historia. Den går igenom uppkomsten av enväldiga monarkiska stater från statslösa feodalsamhällen och transformationen – som började med den franska revolutionen och huvudsakligen fullbordades med slutet av första världskriget – av västvärlden från monarkiska till demokratiska stater, och USAs stigande till ”universalt imperie”.

Naturliga eliter, intellektuella, och staten

Som grundläggande ekonomisk teori kunde förutsäga blev saker och ting värre, i och med övergången ifrån monarkisk till demokratisk en-man-en-röst styre och ersättningen av kungen för folket. Priset på rättvisa steg astronomiskt medan kvaliteten på lagen konstant försämrades. För vad den här övergången i slutändan innebar var att ett system med privatägt styre – ett privat monopol – ersattes av ett offentligägt styre – ett offentligägt monopol.