minimilön

Om minimilöner

Få saker är egentligen så intressanta att följa som politiska debatter om grundläggande ekonomiska frågor. Samtidigt är de nästan uteslutande så frustrerande att det är svårt att göra så utan …

Om minimilöner Läs mer »

Att försvara det oförsvarbara: Det feta kapitalistsvinet till arbetsgivare

Det är inte minimilönen som står mellan den västerländska civilisationen och en tillbakagång till stenåldern. Det är marknadskrafterna och det vinstmaximerande beteendet hos entreprenörer som ser till att lönerna inte sjunker under produktionsnivån. Produktionsnivån i sin tur, bestäms av teknologi, utbildning och mängden kapital i ett samhälle, inte av mängden socialt progressiv lagstiftning.