Hur stor är den minimala staten?

Statens vara eller icke-vara är ett hett diskussionsämne, med statsförespråkare i alla färger på ena sidan och anarkister på andra sidan. Debatten har ofta sin utgångspunkt i att anarkisten måste rättfärdiga sin position med konkreta exempel på hur saker och ting skulle fungera utan en stat. Vem ska bygga vägar, dirigera flygtrafik, fånga brottslingar, och Läs mer om Hur stor är den minimala staten?[…]

Av princip, eller för att jag gillar det bättre?

Ayn Rand hade en förmåga att uttala sig för saker in absurdum. Av god anledning: för om man står för principen bakom något, vilket även Kants etik bygger på, så bör man stå bakom principen även om den dras längre än man själv tycker är lämpligt. Om man inte kan stå för den ”hela vägen” Läs mer om Av princip, eller för att jag gillar det bättre?[…]

αναρχια är inte χάος, och tvärtom

Något säger mig att den gemene mises.se-läsaren är ungefär lika bra som undertecknad på att läsa/förstå grekiska (dvs inte alls). Men det är trots allt intressant att se på just dessa två ord i rubriken, för deras svenska respektive motsvarigheter (anarki och kaos) används gärna synonymt. Många ser dessutom denna sammanblandning som ett argument mot Läs mer om αναρχια är inte χάος, och tvärtom[…]

Det sluttande planet är på ett sluttande plan

Ett argument som ofta förs fram mot att staten flyttar fram sina positioner ytterligare är att det nya påhittet, som i någon mån framstår som en ny giv, måste stoppas redan i sin linda. Det är ett sluttande plan, hävdas det. Det kommer att leda till mer: så fort vi vant oss vid det första Läs mer om Det sluttande planet är på ett sluttande plan[…]

Hur stor är den minimala staten?

Statens vara eller icke-vara är ett hett diskussionsämne, med statsförespråkare i alla färger på ena sidan och anarkister på andra sidan. Debatten har ofta sin utgångspunkt i att anarkisten måste rättfärdiga sin position med konkreta exempel på hur saker och ting skulle fungera utan en stat. Vem ska bygga vägar, dirigera flygtrafik, fånga brottslingar, och Läs mer om Hur stor är den minimala staten?[…]

Från minarkism till anarkism?

När vi ändå firar Murray Rothbards födelsedag kan det vara en god idé att påminnas om Murrays idéer. Även om det knappast finns en väg från minarkism till anarkism, och även om denna (dessa?) väg förmodligen tas motvilligt av många minarkister (för de flesta anarkister har en gång varit minarkister, men det är sällan tvärtom), så vill jag dela med mig av detta inlägg hämtat från det amerikanska Misesinstitutets forum.

Eftersom debatten mellan minarkister och anarkister ofta blir hätsk (inte minst för att båda sidor anser sig ha rätt och därmed att ”de andra” måste överta ens egna åsikter) så är det värdefullt med en sådan här lista – för bägge sidor. Varför? Helt enkelt för att anarkister kan (möjligen) lära sig att hantera dessa frågeställningar, medan minarkister måste finna egna svar till dessa frågor. Det senare gäller alldeles oavsett om man är absolut motståndare till en statslös ordning eller tycker att det verkar intressant men inte tror att det kan fungera: i den förra bemärkelsen måste man ha bra, logiska svar som bestyrker staten (men bara den lilla, inte den lite större); i den senare kan dessa frågeställningar och implicerade svar skapa en förståelse för ”den andra sidan”.

Det ursprungliga inlägget heter ”From Minarchism to Anarchism in Ten Easy Steps: A Guide for Constitutionalists”, vilket jag lånat och gjort till rubrik för det här inlägget. Det specificerar tio artiklar som (tror jag) är tänkta att ”hjälpa” konstitutionellt orienterade minarkister att ”ta steget” till anarkism. Men som jag skrev ovan så är frågeställningarna lika viktiga för den som inte alls är intresserad av att ta ett sådant steg – för frågorna kräver fortfarande svar.

Artiklarna följer nedanför ”vecket”.

[…]

”Land skall med lag byggas”

Redan i Upplandslagen stod att ”Land skall med lag byggas och ej med våldsgärningar” (1296) och den första delen av detta blev sedermera Karl XV:s valspråk.  Även om det för en libertarian förefaller minst sagt förvirrat att separera offentliga våldsgärningar från privata på detta sätt, så är det en vanlig åsikt: Lagen stavas gärna med Läs mer om ”Land skall med lag byggas”[…]

Hatar du staten?

Ursprungligen publicerad i The Libertarian Forum, Vol. 10, nr 7, juli 1977. Jag har på senare tid funderat över vilka som är de stora frågorna som splittrar libertarianer. Några frågor som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren är: anarkokapitalism kontra begränsad regering, abolitionistiskt (omedelbart) kontra gradualistiskt (gradvis) avskaffande, naturrätt kontra utilitarism, och krig Läs mer om Hatar du staten?[…]

Replik om den ondskefulla minarkismen

Minarkister är per definition beroende av att staten tillhandahåller monopoliserade tjänster baserade på våld, men inte ens minarkister håller med varandra om exakt vilka befogenheter deras stat bör beviljas. Hur kan då denna stat inte anses vara förtryckande? Hur är något samhälle som baseras på en (minimalistisk) stat fritt när till och med minarkisterna själva inte kan komma överens om vilka funktioner och tjänster som är statens och vilka rättigheter de personer som lever under dess välde ska ha?

Varför minarkister är fienden

Men det finns ett problem med att gå samman med minarkister; det finns en grundläggande skillnad som gör en minarkist-anarkistisk förening fullständigt omöjlig. Denna skillnad är principen om våld och makt – den statliga principen. Det är vår innersta övertygelse som anarkister att våld och makt är fel; att all ofrivillig underkastelse alltid är att jämföras med världens undergång. Vi har en sann passion för rättvisa medan minarkister inte har det.