Att försvara det oförsvarbara: Dagbrott

Det finns i princip två metoder för att utvinna kol: dagbrott eller underjordiska gruvor. Underjordiska gruvor består av en invecklad uppsättning tunnlar, schakt och stag djupt under jorden. Personer som arbetar i sådana gruvor under lång tid drabbas ofta av ”dammlunga”, den fruktade gruvarbetarsjukdomen som orsakas av inandning av kolpartiklar. Underjordiska gruvor är farliga för Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Dagbrott[…]

Förvirrad ungdom

Snubblade över en artikel publicerad på Newsmill av en viss Olov Aronson, med titeln Ekonomin ligger till grund för klimathotet. Det är förvisso kul att folk vågar ge sig in i debatten, men det är trist när den ogrundade åsikten blir så viktig att den överskuggar både kunskap, vett och sans. Att Newsmills redaktion väljer att publicera en sådan artikel tyder på mycket dåligt omdöme, alternativt en desperat önskan att attrahera framför allt unga läsare.

Aronsons artikel är nämligen fundamentalt förvirrad och naiv. Men som sådan ger den en god bild av samhället i nutid – och inte minst vilka dogmer ungdomar väljer att se som sanningar.

Låt oss ta några exempel ur artikeln av ekonomisk och politisk art. Aronson skriver:

[Det är inte politisk vilja som saknas, utan] flertalet politiker [sitter] i en rävsax då den ekonomiska situationen i deras hemländer ofta är så pressad att inga resurser kan avvaras till långsiktiga investeringar

Så långt är det en okej verklighetsbeskrivning, även om detta knappast säger något om huruvida det finns faktisk politisk vilja. Och rävsaxen har ju inte så mycket med ekonomisk teori att göra, utan handlar helt om enkla maktanspråk. Vidare:

Den kapitalistiska marknadsekonomin som dominerar världen kräver enligt flertalet ekonomer en årlig tillväxt på minst 3% för att vara i gott skick, och underskrids detta drabbas samhället av arbetslöshet och bankrutter av både företag och privatpersoner. Då världens ekonomier får det allt svårare att växa, på grund av bristfälliga resurser till produktion och mättade efterfrågemarknader, nödgas många nationer idag, inte minst USA, att låna pengar till stadskassan. Med så usla finansiella situationer som dessa regeringar har är insatser mot klimatet inte ekonomiskt möjliga.

Va? Här krävs uppenbarligen grundläggande ekonomisk skolning. De 3% han talar om handlar troligen om den stadiga ökning av valutareserven som rekommenderas av Friedmans monetarism för att understödja ekonomisk tillväxt. Men det har inte något med det andra Aronson skriver att göra. Och kopplingen till budgetunderskotten är för mig obegriplig.

Nästa stycke:

Vi måste inse att politikernas agerande i klimatfrågan är ett uttryck för den ekonomiska verklighet vi lever i. Den oreglerade marknadsekonomin kommer inte ge oss möjligheter till kraftfulla globala åtgärder gentemot klimathotet då den grundas i konkurrens och misstro mellan människor och stater samt kräver det omöjliga: evig tillväxt i en begränsad värld.

Jisses. […]

Godnatt Energimyndigheten

Energimyndigheten är ännu en i raden av statens tentakler och en parasit på samhällskroppen som tillhandahåller en tjänst som vi inte har beställt. Hur kan jag veta det? Det är mycket enkelt att identifiera och bevisa då hela verksamheten finansieras med tvång. Om Energimyndigheten hade tillhandahållit en tjänst som vi varit villiga att betala för frivilligt så hade den inte behövts finansieras med våld.

Kommunism i fårakläder

Hur vattenmelonerna lyckats vinna kampen om ”humanism” (genom att explicit prata om befolkningsreduktion och att människor är idioter) är egentligen helt oförklarligt. Kanske har det att göra med en sorts liberal walk over, att liberalerna aldrig tog miljöfrågan riktigt på allvar. Men som vi ser kommer socialismen, våldet och tvånget alltid tillbaka i nya skepnader och med nya argument, för att styra och ta kontroll över våra liv.

Earth hour – den intellektuella dumheten breder ut sig

I DN idag under rubriken ”Mörkläggningsfestivalen sätter ljus på klimatfrågan” berättas det att 50% av svenskarna släckte alla sina lampor under earth hour förra året. Barbara Evaeus klimatkommunikatör kan dock trösta de som är orolig över om man är en dålig människa för att man tittar på ”Downton Abbey” på tv kl 21 med: Ingen Läs mer om Earth hour – den intellektuella dumheten breder ut sig[…]

En grundkurs om naturtillgångar och miljön

Det som spelar roll för ekonomisk aktivitet och produktion är den delmängd av naturtillgångarna för vilka mänsklig intelligens har upptäckt egenskaper som tjänar mänskliga behov, och över vilka människor faktiskt har utvecklat förmågan att hantera dem på ett sätt som uppfyller våra behov och önskningar utan att det för den sakens skull går åt för mycket mänsklig arbetskraft. Dessa utgör de ekonomiskt användbara naturtillgångarna.

Urvattnade vattenmeloner

Det detta som ekofascisternas argument resulterar i; mänsklighetens utplånande. De slåss inte för en ”bättre värld”. De slåss för en värld utan, eller iaf. med ett drastiskt färre antal, människor. Givetvis ser de sig själva som de utvalda, de som ska leva vidare. Det är ”vi andra” som måste försvinna. Vi som använder bilar, tar flyget till Thailand, bor i villa; vi som är ondskefulla nog att skaffa barn.

Livet förstör planeten!

Vi måste naturligtvis komma ihåg att det är mänskligheten själv som miljöaktivisterna rasar mot, med hjälp av sin egen sekulariserade version av ”arvsynden”. Hur ofta hör vi det inte sagt att människan måste begränsa sin inblandning med resten av skapelsen för att inte ”rubba balansen i naturen?” Att vår art skall skiljas från resten av naturen återspeglar hur konfliktdrabbad denna ideologi är.