Godtycklighet vs. godtycklighet

Johan Norberg skriver idag en krönika i Metro om fri invandring och Centerns nyligen lagda vision. Norbergs huvudargument går ut på att poängtera att Sverige från och med 1860 hade fri ut och invandring, och detta skall vara ett argument för att vi bör ha samma sak idag. Men Sverige 1860 och Sverige 2012 är Läs mer om Godtycklighet vs. godtycklighet[…]

Migro och äganderätten

Seasteading är intressant, men innan migro ger sig på dylika ämnen vore de bra om de kan visa att de förstår sig på äganderätten först. Att starta något som migro.se utan att unisont kunna klara av att svara på den centrala frågan om invandring ska vara tvångsfinansierad eller inte är smått märkligt. En enkel ja/nej Läs mer om Migro och äganderätten[…]

Svar angående kommentarer om migro.se

Det har kommit in många kommentarer och synpunkter på vårt inlägg ”Migro.se, det icke-liberala manifestet” via mises.se, Facebook och Twitter. Vi ska i detta inlägg försöka besvara de frågor som har uppstått och vara ännu mer tydliga. Till att börja med tycker vi att migro.se är ett bra initiativ för att det på det sättet Läs mer om Svar angående kommentarer om migro.se[…]

Migro.se, det icke-liberala manifestet

Idag startade det nya nätverket migro.se, så här beskriver de sig själva: Migro är ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi som står bakom migro företräder alla idén om fri rörlighet och ifrågasätter alla typer av hinder och gränser som finns idag. Vissa av formuleringarna i migro.se artiklarna borde inte uttalas i Läs mer om Migro.se, det icke-liberala manifestet[…]