Libertariansk medborgarlön

Så här i juletider när familjer samlas kring granen för att ägna sig åt socialt sanktionerad resursomfördelning, kan det vara intressant att se tillbaka på en debatt om medborgarlön som bokstavligt talat rasat inom den libertarianska rörelsen (åtminstone i USA) under den gångna månaden. Debatten har framför allt förts på den emotionellt baserade libertarianska diskussionssidan Läs mer om Libertariansk medborgarlön[…]