Intervju med Hans-Hermann Hoppe om Hayek

Socialismens fatala fel, är alltså frånvaron av privat egendom i mark och produktionsfaktorer, och underförstått omöjligheten att utföra ekonomiska (monetära) beräkningar. Hayeks kritik är helt annorlunda än Mises. För Hayek, är socialismens ultimata fel det faktum att kunskapen, särskilt ”kunskapen om specifika omständigheter i tid och rum”, bara finns i en utspridd form som personligt innehav hos en mängd olika individer, och att det är ”praktiskt taget omöjligt” att samla ihop och bearbeta all den faktiskt existerande kunskap i sinnet av en enda socialistisk centralaplanerare.

PFS 2011 Mateusz Machaj – How and How Not to Criticize the Central Bank

Under dag 1 på PFS2011 så höll Mateusz Machaj det andra talet på temat How and How Not to Criticize the Central Bank.

Inledningsvis så delade han in de som är mot centralbanken i två grupper
1) Principiellt motstånd. De som av princip är emot centralbanken och förespråkar ”free banking”.
2) ”Historiskt” motstånd. De som är emot vissa policies och om man bara gör lite annorlunda så skulle centralbanken fungera bra.

[…]