Första lektionen – Sinne, materialism och människans öde

De fösta fem lektionerna i denna föreläsningsserie kommer att handla om filosofi och inte om ekonomi. Filosofi är viktigt eftersom alla, oavsett om de vet om det eller inte, har en definitiv filosofi, och det är deras filosofiska idéer som styr deras handlingar. Dagens filosofi är Karl Marx filosofi. Han är vår tids mest inflytelserika Läs mer om Första lektionen – Sinne, materialism och människans öde[…]