En notering om matematisk ekonomi

Jag har grava filosofiska tvivel gällande huruvida konceptet orsak verkligen helt kan utplånas från fysiken. Men oavsett om det kan det eller inte kan det verkligen inte göra det från ekonomi. Detta på grund av att i ekonomi är orsaken känd från början – mänskliga handlingar som använder medel för att uppnå mål. Från detta kan vi härleda enstaka bestämda effekter, inte ömsesidigt beroende ekvationer.