Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution

Den marxistiska doktrinen förnekar inte möjligheten att det finns en absolut sanning. Däremot hävdar den att absolut sanning endast kan nås i det klasslösa samhället, eller snarare i det proletära klasslösa samhället. Lenins främsta bok [1], eller i alla fall hans mest omfattande bok (som nu är tillgänglig i Collected Works of Lenin), fick vissa Läs mer om Fjärde lektionen – Nationalism, socialism och våldsam revolution[…]

Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen

Liberaler anser att individen individen är viktig. Liberaler ansåg redan på 1800-talet att individens utveckling var det allra viktigaste. ”Individen och individualism” var de progressiva och liberalernas slogan. Reaktionärer har attackerat detta ställningstagande sedan början av 1800-talet. 1700-talets rationalister och liberaler hävdade att det som behövdes var bra lagar. Urtida sedvanor som inte kunde rättfärdigas Läs mer om Tredje lektionen – Individualism och den industriella revolutionen[…]

Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism

Marx tog för givet att ”intressen” är oberoende av mänskliga idéer och tankar. Han sa att socialism var det perfekta systemet för proletariatet. Han sa att det var klassintressen som bestämde individers tänkande och att detta skapar oförenliga konflikter mellan de olika klasserna. Marx återvände sedan till den punkt som han utgick från – nämligen Läs mer om Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism[…]

Första lektionen – Sinne, materialism och människans öde

De fösta fem lektionerna i denna föreläsningsserie kommer att handla om filosofi och inte om ekonomi. Filosofi är viktigt eftersom alla, oavsett om de vet om det eller inte, har en definitiv filosofi, och det är deras filosofiska idéer som styr deras handlingar. Dagens filosofi är Karl Marx filosofi. Han är vår tids mest inflytelserika Läs mer om Första lektionen – Sinne, materialism och människans öde[…]