Stulna pengar arbetar inte

Den enda anledningen till att arbeta är för att förbättra livet för oss själva och för andra människor. Att hjälpa andra människor få vad de vill ha är samtidigt det bästa sättet för oss själva att få det vi vill ha. Vi kan arbeta för oss själva för att förbättra våra egna liv och vi Läs mer om Stulna pengar arbetar inte[…]

Råd till dig som är ung och arbetslös

Vi befinner oss nu i det femte året med en väldigt skral arbetsmarknad för ungdomar. Den senaste arbetslöshetsstatistiken utelämnar återigen de unga från den minskning som rapporteras. De ingår inte ens i ökningen av temporära arbetstillfällen. USA har bland den högsta arbetslösheten för 20- till 26-åringar i världen. Nära hälften av den amerikanska armén av Läs mer om Råd till dig som är ung och arbetslös[…]

Säg hej till min välgörare

Av en lycklig slump satt jag förra veckan bredvid en en man som varit min välgörare i hela mitt liv och en stor del av hans liv. Ändå hade vi aldrig tidigare mötts. Faktum är att även fast han betjänat mig troget i tre decennier, brytt sig om mitt välbefinnande och försökt förbättra min levnadsstandard, Läs mer om Säg hej till min välgörare[…]

När marknaden tog över skolan

Lyckligtvis gör teknologi i händerna på privata aktörer att det blir allt svårare för statskramare att hitta på skäl till varför staten måste ha kvar sitt utbildningsmonopol. För några dagar sedan argumenterade den folkpartistiska politikern Lotta Edholm att skolplikten borde skärpas, och att barn måste utbildas i statligt godkända skolor. Ett hvuudskäl till detta är enligt henne att den svenska skolan lär ut ”demokratiska värden och mänskliga rättigheter”, och att föräldrar som därför vill hålla barnen hemma har osunda värderingar.

Vem 17 är marknaden?

Jag hamnade nyligen i debatt på en känd svensk politikers facebooksida. Anledningen var att jag i en kommentar om vänstern skrev att dessvärre är det så att ”sund nationalekonomisk teori kommer aldrig att accepteras av socialister – deras hela ideologi baseras på grundläggande antaganden som ekonomisk vetenskap klart motbevisar”. Jag skrev också att skatt knappast kan lösa några kriser, även om dumvänstern ser det som en patentlösning på precis alla problem (den radikala antistatsvänstern är en helt annan rörelse, som jag har långt mycket mer respekt för).

På detta fick jag direkt mothugg av en okänd figur (inte den icke nämnda politkern), som raljerade enligt följande (och det ska ses mot bakgrund av att jag hänvisade till Mises Theory of Money and Credit (1912)):

Man kan inte enbart låta marknaden ta hand om sig självt det är fullständigt naivt att tro att Adam Smith hade rätt för 200 år sedan. Det är dags att gå vidare. Stat och regleringar förstör inte marknadsmekanismerna, de berikar dem.

Jag svarade att det faktiskt hänt ett och annat inom nationalekonomi sedan 1776, så den som avfärdar en nationalekonom som ”naiv” och troende på Adam Smith behöver utan tvekan uppdatera sig. Men ännu viktigare är kanske att läsa (snarare än att raljera över) Adam Smith, för han var verkligen ingen frimarknadsextremist. Snarare tvärtom!  […]