Ett pris - men vad betyder det?

Vad är ett pris?

Vad är ett pris? Ett pris kan tyckas vara något mycket enkelt, men är i själva verket något mycket mer invecklat. Ett pris är en överenskommelse för ett utbyte. Som sådant är det unikt, och är alltid specifikt för en situation. Det förändras mellan olika tider och platser, och olika aktörer. Ett pris är dock Läs mer om Vad är ett pris?[…]

Den Nya Ekonomin och feodalismen

Vissa ekonomer som (ofta av politiska skäl) inte har alltför mycket till övers för ekonomiska lagar och sanningar som varit etablerade i sekler uttalar gärna att en ”ny ekonomi” kräver en ”ny ekonomisk teori”. Det är givetvis lika falskt som att säga att vi behöver en ny medicinsk vetenskap bara för att influensan bryter ut. Ekonomiska lagar håller även om ekonomier och marknader förändras – det är liksom det som är anledningen till att kalla dem ”lagar”.

Det intressanta i vår tid är emellertid att den ”nya ekonomin” uppenbarligen praktiskt leder till en gammal ekonomisk praktik. (Men det är kanske detta som ny-ekonomerna egentligen vill se.) Ett exempel på detta är produktionen av musik och film, där en uttjänt och inte längre relevant affärsmodell försvaras med politiska medel – istället för att anpassa affärsmodellen tillverkligheten. Följden blir en himla massa politiska snedsteg och ett skrå- och kastsamhälle precis som vi trodde att vi gjorde oss av med i och med industrialiseringen.

Och nu ser vi hur nästa bransch får smaka på utvecklingen och reagerar som feodalherrar snarare än entreprenörer: telefoni. […]

”Tröttsam nyliberal” om lönefrågan

Idag skriver undertecknad på Newsmill ett inlägg i lönefrågan med specifikt fokus på varför vissa grupper nästan helt stängs ute från den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten är en sund ekonomisk analys snarare än en politisk, men det hindrar ju inte kommentatorer att omedelbart avfärda såväl mig som mina argument med att det bara är ”ännu en Läs mer om ”Tröttsam nyliberal” om lönefrågan[…]