II. De kunskapsteoretiska problemen för vetenskaperna om mänskligt handlande

Mises ger sig på frågan om metod: varför behövs en annan metod för vetenskaperna om mänskligt handlande än för naturvetenskaperna? Han beskriver dessutom hur historiker bör bedriva sitt arbete och vad historikerns viktigaste redskap är. II. De kunskapsteoretiska problemen för vetenskaperna om mänskligt handlande 1. Praxeologi och historia Det finns två huvudsakliga grenar inom vetenskaperna Läs mer om II. De kunskapsteoretiska problemen för vetenskaperna om mänskligt handlande[…]

Introduktionen och första kapitlet av Mänskligt handlande

1. Ekonomi och praxeologi Den ekonomiska vetenskapen är den yngsta av alla vetenskaper. Under de senaste 200 åren har många nya vetenskaper uppstått ur de vetenskaper som redan de gamla grekerna kände till. Det var dock kunskap som redan hade haft en plats i det gamla systemet som nu fick en egen plats. Studieområden indelades Läs mer om Introduktionen och första kapitlet av Mänskligt handlande[…]