VII. Handlande i världen – Mänskligt arbete som ett medel

Detta är den tredje delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Mänskligt arbete som ett medel När de fysiologiska funktionerna och det mänskliga livet används som ett medel kallas det arbete. Uppvisandet av den mänskliga Läs mer om VII. Handlande i världen – Mänskligt arbete som ett medel[…]

VII. Handlande i världen – Lagen om avkastning

Detta är den andra delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 2. Lagen om avkastning För varor av den första ordningen (konsumtionsvaror) betyder kvantitativ bestämdhet av det resultat som åstadkoms med hjälp av en ekonomisk vara Läs mer om VII. Handlande i världen – Lagen om avkastning[…]

VII. Handlande i världen – Lagen om marginalnytta

Detta är den första delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Lagen om marginalnytta Handlande sorterar och graderar. Ursprungligen känner det bara till ordinaltal och inte kardinaltal, men den yttre världen som människan måste anpassa Läs mer om VII. Handlande i världen – Lagen om marginalnytta[…]

Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar

Detta är femte, sjätte och sjunde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 5. Numerisk bedömning av fallsannolikhet Fallsannolikhet kan inte på något sätt vara föremål för numerisk bedömning. De saker man vanligtvis tror är av Läs mer om Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar[…]

Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet

Detta är tredje och fjärde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Klassannolikhet Klassannolikhet innebär att vi med hänsyn till det aktuella problemet vet, eller tror oss veta, allting rörande beteendet hos en hel klass Läs mer om Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet[…]

Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet

Detta är de två första delarna från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Ovisshet och handlande Att framtiden är oviss impliceras redan i själva handlingsbegreppet. Att människan handlar och att framtiden är oviss är inte två Läs mer om Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet[…]

Tid – Handlingars tidsmässiga relation

Detta är den fjärde delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 4. Handlingars tidsmässiga relation En individs två handlingar är aldrig synkrona, det tidsmässiga förhållandet mellan dem är antingen förr eller senare. Individers handlingar kan enbart Läs mer om Tid – Handlingars tidsmässiga relation[…]

Tid – Hushållning med tid

Det här är den tredje delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Hushållning med tid Människan är underordnad tidens gång. Hon föds, växer, åldras och dör. Hennes tid är knapp. Hon måste hushålla med den Läs mer om Tid – Hushållning med tid[…]

Tid – Det förflutna, nuet och framtiden

Det här är den andra delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 2. Det förflutna, nuet och framtiden Det är handlandet som förser människan med kännedom om begreppet tid och gör henne medveten om tidens gång. Läs mer om Tid – Det förflutna, nuet och framtiden[…]

Tid – Praxeologins tidsmässiga karaktär

Det här är den första delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Praxeologins tidsmässiga karaktär Begreppet förändring implicerar begreppet tidsmässig följd. Ett fast och för evigt oföränderligt universum skulle stå utanför tiden, men det skulle Läs mer om Tid – Praxeologins tidsmässiga karaktär[…]

En första analys av handlingskategorin

Efter flera kapitel om hur vi bör gå tillväga i studiet av handlande inleder nu Mises denna studie. Han börjar med att tydligt definiera koncepten mål, medel, värdeskala och behovsskala innan han avslutar med en diskussion om huruvida handlande kan ses som utbyte. IV. En första analys av handlingskategorin 1. Mål och medel Det resultat Läs mer om En första analys av handlingskategorin[…]

Den ekonomiska vetenskapen och upproret mot förnuftet

Mises rycker ut till försvar för förnuftet. I detta kapitel gör han upp med påståenden om att det skulle finnas olika sorters logik för olika sorters människor. Kanske extra aktuellt med tanke på vår tids identitetspolitiska strömningar. III. Den ekonomiska vetenskapen och upproret mot förnuftet 1. Upproret mot förnuftet Vissa filosofer överskattade det mänskliga förståndets Läs mer om Den ekonomiska vetenskapen och upproret mot förnuftet[…]