X. Utbyte i samhället – Kalkylerat handlande

Detta är tredje delen av kapitel tio i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 3. Kalkylerat handlande Alla de praxeologiska kategorierna är eviga och oföränderliga, eftersom de är unikt bestämda av det mänskliga sinnets logiska struktur och de naturliga förutsättningarna för människans existens. Vid handlande eller Läs mer om X. Utbyte i samhället – Kalkylerat handlande[…]

X. Utbyte i samhället – Avtalsmässiga band och hegemoniska band

Detta är andra delen av kapitel tio i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 2. Avtalsmässiga band och hegemoniska band Det finns två olika typer av samhälleliga samarbeten: samarbete genom avtal och koordination, och samarbete genom befallning och underordning eller hegemoni. Där och i den mån Läs mer om X. Utbyte i samhället – Avtalsmässiga band och hegemoniska band[…]

X. Utbyte i samhället – Personligt utbyte och mellanmänskligt utbyte

Detta är första delen av kapitel tio i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 1. Personligt utbyte och mellanmänskligt utbyte Handlande är alltid bytet av ett tillstånd mot ett annat. Om handlingen utförs av en individ utan något spår av samarbete med andra individer kan vi Läs mer om X. Utbyte i samhället – Personligt utbyte och mellanmänskligt utbyte[…]

IX. Idéernas roll – del fyra

Detta är den fjärde och avslutande delen av det nionde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 4. Meliorism och framstegstanken Begreppen framsteg och tillbakagång är enbart meningsfulla i ett teleologiskt tankesystem. Inom ett sådant ramverk är det rimligt att kalla ett närmande av det Läs mer om IX. Idéernas roll – del fyra[…]

IX. Idéernas roll – del tre

Detta är den tredje delen av det nionde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 3. Makt Samhället är skapat av mänskligt handlande. Det mänskliga handlandet styrs av ideologier. Således är samhället och varje konkret organisering av samhället ett resultat av ideologier, vilka till skillnad Läs mer om IX. Idéernas roll – del tre[…]

IX. Idéernas roll – del två

Detta är den andra delen av det nionde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 2. Världsåskådning och ideologi Teorierna som styr handlande är ofta ofullkomliga och otillfredsställande. De kan vara motsägelsefulla och omöjliga att inordna i ett heltäckande och sammanhängande system. Om vi tittar Läs mer om IX. Idéernas roll – del två[…]

IX. Idéernas roll – del ett

Detta är den första delen av det nionde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 1. Mänskligt förnuft Förnuftet är människans särskilda och utmärkande kännetecken. Praxeologin behöver inte fråga om förnuftet är ett lämpligt verktyg för att nå kunskap om slutlig och absolut sanning. Den Läs mer om IX. Idéernas roll – del ett[…]

VIII. Mänskligt samhälle – del sju och åtta

Detta är den sjunde och åttonde delen av det åttonde kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 7. Det stora samhället Alla mellanmänskliga relationer är inte sociala. När grupper av människor attackerar varandra i ett utrotningskrig och människor bekämpar varandra lika hänsynslöst som de bekämpar Läs mer om VIII. Mänskligt samhälle – del sju och åtta[…]

VIII. Mänskligt samhälle – del fem och sex

Detta är den femte och sjätte delen av det åttonde kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 5. Arbetsdelningens effekter Arbetsdelningen är resultatet av människans medvetna reaktion på de naturliga villkorens mångfald. Å andra sidan är den själv en faktor som medför differentiering. Den tilldelar Läs mer om VIII. Mänskligt samhälle – del fem och sex[…]

VIII. Mänskligt samhälle – del tre och fyra

Detta är den tredje och fjärde delen av det åttonde kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 3. Arbetsdelning Det mest grundläggande sociala fenomenet är arbetsdelningen och dess motsvarighet, mänskligt samarbete. Erfarenhet lär människan att samarbete är mer effektivt och produktivt än den självförsörjande och Läs mer om VIII. Mänskligt samhälle – del tre och fyra[…]

VIII. Mänskligt samhälle – del ett och två

Detta är de två första delarna av det åttonde kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. 1. Mänskligt samarbete Samhället är samordnad handling, alltså samarbete. Det är resultatet av medvetet och målinriktat beteende. Detta betyder inte att människor har slutit avtal och genom dessa bildat det mänskliga samhället. De handlingar som har frambringat det Läs mer om VIII. Mänskligt samhälle – del ett och två[…]

VII. Handlande i världen – produktion

Detta är den fjärde delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 4. Produktion Framgångsrikt handlande leder till att det eftersträvade målet uppnås. Det producerar produkten. Produktion varken skapar eller frambringar någonting som inte fanns tidigare. Den Läs mer om VII. Handlande i världen – produktion[…]