Sverige lyckligast i världen

Stoppa pressarna! Här kommer senaste nytt från lyckoforskningen: Sverige är bäst! Alla som studerat marknadsföring och företagsstrategi känner till professor Michael Porter. Han är verksam vid det vänsterorienterade amerikanska Harvard-universitet — mer precist vid dess handelsskola HBS. Mest känd är Porter för konkurrentanalys; han har utvecklat en enkel modell för jämförelser mellan företag som brukar Läs mer om Sverige lyckligast i världen[…]

Låt fixarna fixa lyckan!

För cirka ett år sedan skrev jag en artikel med titeln ”Varför lyckoforskning är nonsens”. Artikeln var delvis en kritik av Johan Norbergs försök att ge sig in på lyckoforskningsområdet, och delvis en kritik av lyckoforskningen som sådan. Som Österrikare måste man förkasta lyckoforskningen som strikt ovetenskaplig. Johan Norberg är dock inte Österrikare, utan snarare Läs mer om Låt fixarna fixa lyckan![…]

Är det här med lycka verkligen så lyckat?

Johan Norberg visar i Svensk Tidsskrift att han fortfarande inte har gett upp tanken på ”inmuta” det heta området ”lyckoforskning” (vilket är ett område som sannolikt förr eller senare kommer att resultera i ett ”nobelpris” oavsett hur bisarrt området än är). Tal om dataserier över lycka som sträcker sig ”40 år tillbaka i tiden”, och mer ”mörka känslotillstånd” får mig mest att undra exakt vad det är som dessa dataserier mäter, och vilken mätenhet som används?

Att mäta lycka är omöjligt, och, som Mises säger i en artikel vi publicerade nyligen,

Detta är ett godtyckligt värdeomdöme. Det finns ingen möjlighet att mäta olika människors lycka eller samma människors lycka vid olika tillfällen.

[…]

Varför lyckoforskning är nonsens

Det yttersta målet för mänskligt agerande är alltid att tillfredsställa den agerande människans begär. Det finns inget mått på större eller mindre tillfredsställelse annat än enskilda värderingar, som är olika för olika människor och för samma människor vid olika tillfällen. Vad som gör att en människa känner sig otillfredsställd och mindre otillfredsställd fastställs av honom själv med hjälp av den måttstock som utgör hans vilja och omdöme, från hans personliga och subjektiva värderingar.