Inkrementalism: de små stegens tyranni

En fråga som mången libertarian bör ha ställt sig är varför frihetens idéer verkar ha så svårt att få verkligt inflytande över samhället. Visserligen hävdas från allehanda etatistiska håll att ”nyliberalismen” (vilken i många sammanhang verkar likställas med libertarianism) varit en stor politisk kraft bakom omvälvande förändringar i västvärlden sedan åtminstone början av 1980-talet. Men Läs mer om Inkrementalism: de små stegens tyranni[…]

Det anonyma kalkylproblemet

Föreställ dig att du som konsument tvingas leva i en värld där det – av någon anledning – är omöjligt att ta reda på vad saker och ting kostar. Vad du vet är att du bara kan konsumera en högst begränsad mängd varor och tjänster varje månad. Du vet att du har många olika behov Läs mer om Det anonyma kalkylproblemet[…]

Keynes eller Hayek? Nej, Mises!

Det är inte konstigt att dagens nationalekonomi är tandlös, likriktad och till största delen irrelevant. Inte heller att vi lever i ekonomiskt kaos. Det finns ett direkt samband mellan nationalekonomins intellektuella haveri och de nationella ekonomiernas alarmerande tillstånd. Vi behöver ingen debatt om nya frågor, utan vi behöver samma gamla debatt som förr: Är det bättre med planekonomi eller med en fri marknad?

Mises, Hayek, och socialism

Nyligen hade vi här i Madrid en lektion med Philipp Bagus, där vi hanterade Hayeks metodologi. Den tidigare Hayek, pre -36, var mer av en praxeolog och den senare Hayek, post -36 (vad som hände -36 vet vi inte, förutom att Keynes ”General Theory” släpptes), var mer av en empirist i Popperiansk anda. Lektionen bestod Läs mer om Mises, Hayek, och socialism[…]

Intervju med Hans-Hermann Hoppe om Hayek

Socialismens fatala fel, är alltså frånvaron av privat egendom i mark och produktionsfaktorer, och underförstått omöjligheten att utföra ekonomiska (monetära) beräkningar. Hayeks kritik är helt annorlunda än Mises. För Hayek, är socialismens ultimata fel det faktum att kunskapen, särskilt ”kunskapen om specifika omständigheter i tid och rum”, bara finns i en utspridd form som personligt innehav hos en mängd olika individer, och att det är ”praktiskt taget omöjligt” att samla ihop och bearbeta all den faktiskt existerande kunskap i sinnet av en enda socialistisk centralaplanerare.

Förordet till Ludwig von Mises Memoirs

En fråga som diskuterades länge och väl andra kvällen i Wien var just Hayeks förord till Ludwig von Mises Memoirs. Tänk själv att någon i förordet till dina memoarer skriver att det som var dina största bedrifter och upptäckter inte var annat än ”överdrifter”. Det är svårt att kalla det något annat än ett skymf Läs mer om Förordet till Ludwig von Mises Memoirs[…]

Rapport Mises supporter summit 2011 i Wien

Hur sammanfattar man fyra dagar i Wien med fantastiska människor ifrån hela världen? Det är svårt men jag ska försöka. Wien är en underbar internationell stad där man verkligen kan känna historiens vingslag i varje kvarter. På ett sätt kan man förstå att staden har lockat och varit hem för så många legender. Jag och Läs mer om Rapport Mises supporter summit 2011 i Wien[…]

Varför Mises och inte Hayek?

Tråkigt nog så filmades inte eventet i Wien men Fernando Fiori Chiocca ifrån Mises Institutet i Brasilien filmade första halvan av professor Hans-Hermann Hoppes tal som handlade om ”Varför Mises och inte Hayek?” Ljudet är lite dåligt då det är filmat ifrån en mobil. Kommentarer är överflödiga men det berör missförstånden kring Hayek och även Läs mer om Varför Mises och inte Hayek?[…]

Var marknaden kommer ifrån…?

Här finns ett uppenbart problem i Mengers och Mises teorier om pengar. Om vi nu inte antar att Hayek och Smith har rätt, men i så fall beror allting på slumpen och då spelar det teoretiskt sett ingen roll huruvida vi kommit på just den slags pengar och den slags marknad vi har idag eller om vi kommit att snubbla över något annat. För det finns egentligen inget sätt att säga vilket som är bättre – utöver att det är det ”bästa” (mest överlevande) som vi råkat snubbla över. Det är knappast ett teoretiskt gångbart argument.

Det ekonomiska oraklet

När Ludwig von Mises varnade för en finanskris på 1920-talet nonchalerades han av ekonomer världen över. Tvärtemot vårt eget bästa fortsätter vi än idag att ignorera denne insuktsfulle österrikare. Mises idéer om hur konjunkturcykler fungerar beskrevs i hans lunta från 1912, ”Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel” (”Teorier om pengar och krediter”). Föga förvånande var Läs mer om Det ekonomiska oraklet[…]

Hayek om Mises

För er som inte orkar läsa igenom Hülsmanns biografi om Ludwig von Mises Mises: The Last Knigth of Liberalism så finns även Ludwig von Mises mer komprimerade memoarer här i boken Memoirs. Egentligen finns det ingen ursäkt för att inte läsa Hülsmanns biografi, även om den är lång så är den fantastiskt välskriven och inte Läs mer om Hayek om Mises[…]

Mer om pengar

I mitt tidigare blogginlägg försökte jag visa på hur förvirrad diskussionen om pengar ofta kan bli. Den grundläggande poängen var att man inte kan se pengar som en viss sorts vara, utan att pengar är en funktion i den utvecklade ekonomin. Men lika lite kan man vara dogmatisk i definitionen och kräva att denna funktion, som ”allmänt accepterad”, måste vara alltid och överallt accepterad av allt och alla för precis allting. I båda fall begår man misstaget att tvinga in verkligheten i en alltför stelbent och överdrivet simplistisk mall; verkligheten är inte svartvit och således kan inte våra ekonomiska teorier heller baseras på begrepp som en gång för alla delar upp världen i klart avskiljda grupper.

Faktum är att diskussionen om pengar är luddigare än vad som framkom i det tidigare inlägget. Detta följer av att det finns en mängd olika hybrider och lösningar som framkommit både på marknaden och genom statligt tvång. Vi måste därför skilja mellan olika sorters pengar och sådant som fungerar (i alla fall i viss utsträckning eller temporärt) som pengar. Mises diskuterar detta i Human Action (se sid. 425-445), en diskussion som jag sammanfattar här. […]