Vad vi kan lära oss av Liechtenstein

Om man i en diskussion nämner att Liechtensteins politiska system skulle kunna fungera som en modell för Tyskland, möts man oftast med förakt och hån. Om du dock gräver lite djupare för att ta reda på vad folk faktiskt vet om Liechtenstein är resultatet vanligtvis: lite eller inget. Furstendömet Liechtenstein har ingen gemensam gräns med Läs mer om Vad vi kan lära oss av Liechtenstein[…]