Klassisk liberalism vs anarkokapitalism

I detta första årtionde på 2000-talet har det liberala tänkandet, både i sina teoretiska och politiska aspekter, nått ett vägskäl. Även om Berlinmurens, och den verkliga socialismens, fall i början av 1989 verkade förebåda ”historiens slut” (för att använda Francis Fukuyamas olyckliga och uppblåsta fras), segrar idag, och i många avseenden mer än någonsin, statsdyrkan Läs mer om Klassisk liberalism vs anarkokapitalism[…]

Liberalismens framtid – en vädjan efter en ny radikalism

Klassisk liberalism har förfallit i mer än ett århundrade. I denna situation kan liberaler reagera på två sätt. De kan hålla fast vid att liberalism är en sund doktrin och att offentligheten förkastar den trots dess sanning. Eller – och det är detta som jag kommer att göra – så kan man se förkastandet som en indikation på att ett fel finns i ens doktrin.

Liberalismens centrala fel ligger i dess teori om staten.