Höjda löner ger fler jobb

Vem som helst förstår egentligen att om man höjer lönerna så har man råd att anställa färre människor. Detta gäller, trots socialisters påtryckningar, även företag: om man tvingar dem att betala mer för alla arbeten så försvinner en massa jobb. Och det gäller framför allt de arbeten som inte skapar så stort värde – varför Läs mer om Höjda löner ger fler jobb[…]