Om deltagande i lagen

Hur ser ett samhälle utan en fungerande rättsstat ut? Vanligtvis mycket illa. Detta är ett libertarianskt problem då libertarianer inte gillar staten, och för den libertarian som inte läser historien korrekt ett närmast oöverstigligt problem. Rättsstaten är det stående argumentet för varför en statsapparat behövs, och ett argument som åtminstone 99 procent av befolkningen anser Läs mer om Om deltagande i lagen[…]

Hans Palmstierna i Det goda samhället

Institutets Hans Palmstierna begår idag premiär på Det goda samhället. Nils Lundgren skrev där nyligen att Statens våldsmonopol – Låter ruggigt. Han hänvisar till välbekanta figurer som Murray Rothbard, Max Weber, David Friedman. Kontentan av Lundgrens text kan sammanfattas med några citat. En mindre stat med ett fast grepp om våldsmonopolet är liberalismens mål. Åt vilket håll Läs mer om Hans Palmstierna i Det goda samhället[…]

Skapar yttrandefrihetslagar konflikter?

Lag har inte bara en förmåga att verka avskräckande på potentiella förövare, utan kan också ingjuta en falsk känsla av trygghet hos deras offer. Ta som exempel en ensam kvinna som går lättklädd om natten genom, säg, ett typiskt ”utanförskapsområde” i sydvästra Sverige. Har hon rätt att göra det utan att bli antastad? Javisst. Skyddar Läs mer om Skapar yttrandefrihetslagar konflikter?[…]

Osäkert rättsläge

Aftonbladet avslöjade idag att poliser i Stockholm fuskar för upp till en kvarts miljard kronor genom att använda sina tjänstekort för privatresor i kollektivtrafiken: Vem är förvånad? Men det är ändå intressant att titta på filmen och notera hur de rationaliserar sitt beteende. En av poliserna de konfronterar säger till exempel: ”Det är klart att Läs mer om Osäkert rättsläge[…]

Hur lagen blev maktens verktyg

I början av 1700-talet var det ekonomiska livet till stor del styrt av sedvana, det vill säga icke nedtecknade rättsregler. Exempel på detta är att byarnas inre liv reglerades av byrätten, vars regler var lokala och i större delen av landet inte nedtecknade. Sedvanan var en del av rättssystemet lika mycket som de skrivna lagtexterna. Läs mer om Hur lagen blev maktens verktyg[…]

Decentralisering dold under medeltiden

För långtida läsare så är detta en kondenserad version av ett flertal inlägg jag gjort i ämnet. Jag har också lagt till en mindre mängd nytt material. Exempel på decentraliserade samhällen genom historien är ofta väl dolda. De är dolda för att de som levde i dem sällan bemödade sig med att dokumentera det. De Läs mer om Decentralisering dold under medeltiden[…]

”Land skall med lag byggas”

Redan i Upplandslagen stod att ”Land skall med lag byggas och ej med våldsgärningar” (1296) och den första delen av detta blev sedermera Karl XV:s valspråk.  Även om det för en libertarian förefaller minst sagt förvirrat att separera offentliga våldsgärningar från privata på detta sätt, så är det en vanlig åsikt: Lagen stavas gärna med Läs mer om ”Land skall med lag byggas”[…]