Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin

En fråga som blivit alltmer trängande på sistone är synen på kunskap och vetskap. Och eventuellt, åtminstone i förlängningen, synen på vetenskap. Delvis har detta att göra med den positivistiska empiricismens segertåg, samt dess ödesdigra konsekvenser för kunskapande inom samhällsvetenskap och humaniora. Men delvis handlar det också om en demokratisering, i ordets sämsta bemärkelse. Jag Läs mer om Det var bättre förr II: Kunskapen, vetskapen och demokratin[…]