Decentralisering dold under medeltiden

För långtida läsare så är detta en kondenserad version av ett flertal inlägg jag gjort i ämnet. Jag har också lagt till en mindre mängd nytt material. Exempel på decentraliserade samhällen genom historien är ofta väl dolda. De är dolda för att de som levde i dem sällan bemödade sig med att dokumentera det. De Läs mer om Decentralisering dold under medeltiden[…]