Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10

Kristendomen förstör alltihopa “Och det hände sig vid den tiden att det från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.” Så skriver en historiker från första århundradet, och utan tvivel visste hans publik vad han talade om. Men vad var denna “skatteskrivning”? Moderna historiker tror att det kan ha rört sig om Läs mer om Dr. Bolis Fullständiga Världshistoria, kap 10[…]