Varför är det billigt i Thailand?

Enligt BigMac-index kostade i januari 2016 en Big Mac i Sverige 70% mer än samma burgare i Thailand. För en svensk är det billigt att äta i Thailand. BigMac-index är ett lättsamt sätt att jämföra skillnader i köpkraft mellan olika delar av världen. Luddigt talat är köpkraften i ett land ”inversen av prisnivån” – stark köpkraft Läs mer om Varför är det billigt i Thailand?[…]

Förväntningar om förändringar i köpkraften

Ett betalningsmedel utan ett förflutet är otänkbart. Inget kan börja användas som ett betalmedel om det inte redan har varit en ekonomisk vara som folk tillskrev ett bytesvärde redan innan den var efterfrågad som ett sådant medel. Men köpkraften som fås från det omedelbara förflutna modifieras av dagens efterfrågan för och tillgång på pengar. Mänskliga handlingar tillhandahåller alltid för framtiden, även om det endast är den kommande timmens framtid.