Statskorrigeringens tid?

Den som är insatt i österrikisk konjunkturcykelteori (vilket egentligen är en teori om ohållbar, artificiell tillväxt snarare än en teori om kris/nedgång som andra sådana teorier) har säkert tänkt och uttalat sig om lågkonjunkturer i termer av ”korrigering”. Paul Krugman har, i sin sedvanligt oärliga och illusionistiska stil, omtalat korrigeringen som ”bakfylla” och sedan avfärdat Läs mer om Statskorrigeringens tid?[…]