Smärtsam sanning

Jag är stor anhängare av Andreas Cervenka, kanske den enda tänkande ekonomijournalisten i Sverige som får utrymme i stormedia. I dagens SvD gör han ett tappert försök att beskriva vad räntan egentligen har för funktion. Beskrivningen är smått österrikisk. Det är faktiskt bristen av överensstämmelse med den österrikiska skolans uppfattning om ränta som avslöjar att Läs mer om Smärtsam sanning[…]

”Professor: ECB bör sänka räntan till noll procent”

Affärsvärlden har stora rubriker om hur Mats Persson, professor vid Stockholms Universitet, anser att ECB måste sänka styrräntan till noll procent. Uttalanden som ”OK, det kanske blir lite överhettning i Tyskland, men i gengäld får vi upp ekonomierna i södra Europa” gör artikeln ganska underhållande.

Men det går inte att komma ifrån att Persson är ärkekeynesian i den krugmanska tappningen. Att sänka räntan är för honom bara ett sätt att ”fixa” ekonomin som, får man förmoda, tvingats ned i dysterhet pga de där djuriska andarna som styr folk (framför allt investerare). Det finns förstås en hel del problem med den här synen, alldeles oavsett om man ser till att makroekonomer av sådant här snitt inte har en aning om vad de sysslar med: de varken vet varifrån krisen kommer eller hur man tar sig ur den.

Nedan följer ett par av problemen i den synen som Mats Persson verkar förfäkta. (Jag säger ”verkar”, för jag har inte sett något uttalande som direkt handlar om just dessa punkter – men de är vanliga bland ekonomer med samma åsikter och stämmer med Perssons rekommendationer.) […]

Det ekonomiska oraklet

När Ludwig von Mises varnade för en finanskris på 1920-talet nonchalerades han av ekonomer världen över. Tvärtemot vårt eget bästa fortsätter vi än idag att ignorera denne insuktsfulle österrikare. Mises idéer om hur konjunkturcykler fungerar beskrevs i hans lunta från 1912, ”Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel” (”Teorier om pengar och krediter”). Föga förvånande var Läs mer om Det ekonomiska oraklet[…]

Varför välfärdsstaten kommer att kollapsa

En kort överblick av Österrikisk konjunkturcykel-teori Det har sagts av vissa finansiella analytiker att den nuvarande lågkonjunkturen är av ett helt annat slag än tidigare lågkonjunkturer, ända tillbaka till den stora depressionen. Jag instämmer helt i detta, för det finns en fundamental skillnad mellan det som har hänt senaste decennierna och tidigare. För de som Läs mer om Varför välfärdsstaten kommer att kollapsa[…]

Romanscykeln

När jag ombeds definiera ekonomi säger jag att det är den filosofiska tillämpningen av den sociala frågan om ändliga resurser. Tid är en resurs som både är ändlig och gemensam för alla människor. Alla våra handlingar motsvarar en personlig investering av kapital i tiden. Även om tid ofta förbises i ekonomiska beräkningar har det alltid varit en viktig aspekt för ekonomerna av den österrikiska skolan. Därför är det föga förvånande att de ekonomiska förutsättningarna för romantik kan tolkas ur ett österrikiskt perspektiv.

Konjunkturcykler i mikrokosmos

I verkligheten är det kapital som faktiskt finns tillgängligt under högkonjunkturen otillräckligt för att stödja de projekt som företas på kreditexpansionens grund. Istället för att skapa nytt kapital fyller kreditexpansionen funktionen att driva upp lönenivåer och priset på kapitalvaror. Detta minskar kapitalfonders köpkraft. Slutligen skapar den en situation där de som normalt sett skulle ha varit i en position att låna ut pengar inser att de inte kan låna ut, eller inte kan låna ut lika mycket.

Hausse eller krasch – Vilket kommer först?

Österrikisk teori skiljer sig från den gängse uppfattningen. Den ser inte haussen som ett normaltillstånd, inte heller som ett önskvärt tillstånd, utan snarare som ett sjukdomstillstånd. Det orsakas nästan alltid av alltför låga räntor, vilket kommer av ett alltför flitigt pengatryckande. En ekonomi i hausse-läge är som en festprisse på en blandning av extacy och druvsocker. Till slut måste det krascha. Det glada tillståndet är varken hälsosamt eller i långa loppet önskvärt.

Varför uppkommer konjukturcykelns hög- och lågkonjunkturer?

Ouppbackad fiat-valuta som nyskapad kredit rör sig över tid alltid mot sitt naturliga inneboende värde d.v.s. noll. Detta medan guld och silver som prissätts i fiat-valutan rör sig i motsatt riktning – mot oändlighet. Denna artikel ger en bra överblick över hur ouppbackade fiat-valutor sällan överlever mer än några decennier innan de destrueras i hyperinflation, krig eller på annat sätt.

End the Riksbank

Ett annat utbrett missförstånd är att konjunktursvängningar är en inneboende egenskap hos fria marknader och att de ständiga krascherna orsakas av plötsliga utbrott av girighet och dålig stämning. Experter står lika långa i synen varje gång det smäller till och menar att ”ingen kunde ha förutsett det här, alla var ju så glada nyss”. Den österrikiska ekonomiska teorin har en unik insikt i vad som orsakar cyklerna, nämligen statlig räntemanipulation.

Förväntningar och den österrikiska konjunkturcykeln

Således har en affärsman bara två val – antingen att stanna i en specifik bransch eller att inte vara där alls. När han väl har bestämt sig för att vara i en specifik bransch betyder det att affärsmannen sannolikt reagerar på förändringar i efterfrågan på varor och tjänster i denna specifika bransch, oavsett de underliggande orsakerna bakom förändringarna av efterfrågan. Att misslyckas att göra det kommer att leda till att han snabbt kommer att gå i konkurs.