Kapital, arbetare och konflikt

Det är knappast någon nyhet att nivån på den ekonomiska debatten gällande löner och kapital är patetiskt låg. Det går knappt att öppna en tidning utan att behöva läsa samma gamla propaganda gällande konflikten mellan arbetstagare och kapitalägare som vi har fått höra i mer än 100 år. Dessvärre är denna propaganda högst skadlig, och Läs mer om Kapital, arbetare och konflikt[…]

Motsättningarnas ideologi

En norsk psykolog noterade i samband med Breivik-rättegången i Norge att det tycks finnas djupa sprickor i det moderna samhället. En korrekt analys, varför jag finner det lämpligt i att kort gå in på vilka dessa sprickor är, och var de kommer ifrån. En oinformerad observatör skulle kunna få för sig att det är en Läs mer om Motsättningarnas ideologi[…]