På besök i Nordkorea

Vårt hotell ligger på en ö centralt beläget i Pyongyang, intill en biograf och en sportarena. Det är möjligt att röra sig fritt på hotellön men i övrigt följer guiderna med för att visa vägen. De 1000 rummen fördelade på 47 våningar räcker utan problem till de två grupper om totalt 30 turister som anländer. Incheckningen är mycket smidig och består av att man lämnar in sitt pass och i utbyte får rumsnyckeln. Till allmän glädje visar sig hotellet ha en roterande restaurang och bar på 47:e våningen med panoramafönster och fantastisk utsikt över hela Pyongyang.

Är du Marxist?

[Denna artikel publicerades ursprungligen av Universal Press Syndicate, 28 april, 1998] Till min stora häpnad, sorg och bestörtning skrev en ledande Shakespeare-kännare om de “neo-Marxister” som fanns på engelska-institutionerna runtom på våra universtitet. Han kritiserade inte dessa akademiker; tvärtom kallade han dem för “män och kvinnor med de mest självständiga av sinnen”. Visst är det Läs mer om Är du Marxist?[…]

Mikael Wiehe hatets predikant

Med anledning av att TV4 låter Mikael Wiehe sprida sitt hat på bästa sändningstid och Hans Egnells inlägg så länkar jag till det jag skrev om Wiehe förra året Mikael Wiehe hatets predikant. Någon gång kanske folk skulle lyssna på vad det är han sjunger egentligen istället för att bara låta sig förföras av vackra Läs mer om Mikael Wiehe hatets predikant[…]

Kommunism i fårakläder

Hur vattenmelonerna lyckats vinna kampen om ”humanism” (genom att explicit prata om befolkningsreduktion och att människor är idioter) är egentligen helt oförklarligt. Kanske har det att göra med en sorts liberal walk over, att liberalerna aldrig tog miljöfrågan riktigt på allvar. Men som vi ser kommer socialismen, våldet och tvånget alltid tillbaka i nya skepnader och med nya argument, för att styra och ta kontroll över våra liv.

Varför lever socialismen vidare?

Det är vanligt bland konservativa och liberterianer att hävda att socialismens fel är att den inte är förenlig med den mänskliga naturen. På liberterianskt håll är det särskilt vanligt bland de som anammat Rands objektivism, eller bland de som följer Murray Rothbards etik. Båda dessa tänkare byggde system baserade på avsikten att rota etiken objektivt i den mänskliga naturen, och bägge skulle säkerligen mena att socialismen som system är oförenlig med den mänskliga naturen.

Den sista sovjetstaten

Karl Marx och Friedrich Engels beskriver i Kommunistiska Manifestet från 1848 hur underklassen, proletariatet, tar makten över demokratin, eller som de uttrycker det: ”det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande klass, erövra demokratin”. Med hjälp av maktstrukturerna i demokratin ska de sedan införa proletariatets diktatur, som är tänkt att övergå i Läs mer om Den sista sovjetstaten[…]