Ignorant om valutaunion

Aftonbladet och SvD skriver idag om att Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Saco, på DN Debatt skriver att det vore bra med en nordisk valutaunion. Aftonbladet ser förstås till att fördumma frågan till att ge diverse politiska företrädare utrymme att tala om vad en sådan valuta skulle heta, givetvis med en webbomrösning där läsarna kan Läs mer om Ignorant om valutaunion[…]

Guld och papper

Attityden hos många människor gällande inflation är ambivalent. De är å ena sidan medvetna om farorna som finns med att fortsätta trycka in mer och mer pengar i det ekonomiska systemet. Men så fort som någonting görs på riktigt för att sluta öka mängden pengar börjar de klaga över för höga räntenivåer och ett baisse-liknande tillstånd på aktie- och råvarumarknaden. De är ovilliga att avstå från den hyllade illusionen som tilldelar staten och centralbanken den magiska kraften att göra folk glada genom oändligt spenderande och inflation.