kommandovaluta

Valutaspekulation

Man kan säga att det finns två typer av spekulation i världen. Båda typer är samhällsnyttiga. Staten fördömer dem båda. Den ena är att spekulera i prisförändringar på fria marknader. Den andra är att spekulera i politik och övrigt bedrägeri.

Guld och papper

Attityden hos många människor gällande inflation är ambivalent. De är å ena sidan medvetna om farorna som finns med att fortsätta trycka in mer och mer pengar i det ekonomiska systemet. Men så fort som någonting görs på riktigt för att sluta öka mängden pengar börjar de klaga över för höga räntenivåer och ett baisse-liknande tillstånd på aktie- och råvarumarknaden. De är ovilliga att avstå från den hyllade illusionen som tilldelar staten och centralbanken den magiska kraften att göra folk glada genom oändligt spenderande och inflation.