Vad är en hållbar ekonomi?

Jag lyssnade, efter inrådan från närstående, på Sveriges Radios program Klotet om ”Framtidens ledare utan hållbar kunskap”. Programmet intervjuar studenter på Handelshögskolan i Stockholm om huruvida de får lära sig om den politiskt korrekta klimatförändringsdoktrinen i nationalekonomikurserna. Föga förvånande är svaret nej. Och lika lite förvånande svarar alla studenter ”ja” på frågan om det inte Läs mer om Vad är en hållbar ekonomi?[…]