Femte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Klaus Bernpaintner – Staten och kapitalet

Världen famlar i mörkret efter finanskrisernas orsaker, men egentligen är det inte svårt. Det finns två samverkande huvudfaktorer: falsk ekonomisk teori samt statligt främjande av ekonomiskt destruktiv verksamhet. De klassiska ekonomerna på 1700-talet befriade oss från svåra ekonomiska villfarelser som länge kvävt den mänskliga kreativiteten. De motbevisade stolligheter som att staten kan bidra till att Läs mer om Femte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Klaus Bernpaintner – Staten och kapitalet[…]