Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan

[Följande artikel är ett utdrag ur Kapitel 4 i boken Economics and Ethics of Private Property av Hans-Hermann Hoppe] Jag vill göra följande i denna artikel: Först vill jag presentera teserna som utgör kärnan i den Marxistiska teorin om historien. Jag hävdar att alla i huvudsak är korrekta. Sedan kommer jag att visa hur dessa Läs mer om Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan[…]

Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism

Marx tog för givet att ”intressen” är oberoende av mänskliga idéer och tankar. Han sa att socialism var det perfekta systemet för proletariatet. Han sa att det var klassintressen som bestämde individers tänkande och att detta skapar oförenliga konflikter mellan de olika klasserna. Marx återvände sedan till den punkt som han utgick från – nämligen Läs mer om Andra lektionen – Klasskonflikt och revolutionär socialism[…]

Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan

Först vill jag presentera teserna som utgör kärnan i den Marxistiska teorin om historien. Jag hävdar att alla i huvudsak är korrekta. Sedan kommer jag att visa hur dessa sanna teser inom Marxismen härleds från en falsk startpunkt. Slutligen kommer jag att demonstrera hur den Österrikiska skolan, i Mises/Rothbards tradition, kan ge en korrekt men kategoriskt annorlunda förklaring av deras giltighet.