Varför Keynes teori inte är ekonomi

Om man enkelt ska sammanfatta Keynes teori, som numera är det som kallas ”makroekonomi”, så handlar den om att det är efterfrågan som ”driver” marknaden. För utan efterfrågan kan företag inte sälja sina produkter, vilket gör att de måste avskeda sin personal. Eftersom människor utan inkomst inte kan köpa produkter, så förvärrar det bara situationen Läs mer om Varför Keynes teori inte är ekonomi[…]

Vad Says lag är och varför den är central för att förstå marknadsekonomi

Nästan hela den ekonomiska teori som John Maynard Keynes utvecklade i sitt magnum opus The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), baseras på att det som numera kallas Says lag* är fel. Vissa skulle t o m hävda att det var ett av de grundläggande syftena med boken: att göra sig av med Says Läs mer om Vad Says lag är och varför den är central för att förstå marknadsekonomi[…]

Hayek hade fel om Keynes

Var Keynes verkligen en ”briljant vetenskapsman”, som Hayek hävdade? Han var knappast en ”vetenskapsman”, eftersom han var uruselt påläst i den ekonomiska litteraturen. Han var mer av en buckanjär, som tog en liten bit av kunskap och använde den för att tillfoga världen sin personlighet och sina vanföreställningar, med en driftighet som kontinuerligt drevs av Läs mer om Hayek hade fel om Keynes[…]

Sunda ekonomiska idéer är världens enda chans till räddning

Vid Mises Circle i våras höll John Tamny från Forbes ett tal som jag, tills alldeles nyss, missat. Och inte vilket tal som helst utan Henry Hazlitt-föredraget. Märkbart ödmjuk inför det ok av förväntningar det ställde på honom levererade han vad som i alla fall jag anser vara årets viktigast tal inom ämnet ekonomi: Government Läs mer om Sunda ekonomiska idéer är världens enda chans till räddning[…]

Korrespondens med Munkhammar

Viktor Munkhammar, kolumnist på di.se, skrev en kolumn om deflationshotet, med vilket menas sjunkande priser. Ingenting nytt, rätt så långt samma typ av argument som man hör av alla som talar om deflation. Jag bestämde mig för att skicka litet feedback till Viktor och pressa honom på en djupare förklaring på varför fallande priser är Läs mer om Korrespondens med Munkhammar[…]

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 2

Snåljåpen är sinnebilden av en bakåtsträvande, fattig individ som med alla tänkbara mått kan klassas som en dålig förvaltare. Han är det första uppdraget för ett statligt program med målet att snabba på marknadsprocesserna, där bra förvaltare vinner egendom på dåliga förvaltares bekostnad.

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 1

Snåljåpen fördöms och anklagas för att ligga bakom arbetslöshet, förändringar i konjunkturcykeln samt depressioner och recessioner. I den kända eller snarare ökända ”sparparadoxen” lär sig nyblivna ekonomistudenter att även om det för en individ eller familj kan vara en god idé att spara så är det skadligt för ekonomin totalt sett.

Postrationell, utopisk socialdemokrati

Jag uppmärksammades, via Pete Boettke på George Mason University, på en artikel ur keynesianskt perspektiv som trots detta är väldigt läsvärd. Artikeln är en slags krönika, en gammal vänsterman som sjunger John Maynard Keynes lov. Men den är välskriven och visar tydligt de missuppfattningar som inte verkar gå ur tiden, och de rena historieförfalskningar som görs i den varma och goda etatistiska socialismens namn.

Exempelvis hävdas mellan raderna att Keynes, ”the great economist”, var något annat än och löste problem som andra tagit ipp men varit oförmögna att finna lösningen till: Maltus, Marx… Detta trots att, som Rothbard visar i dennes upperliga ekonomiskhistoriska verk i två volymer, vissa centrala idéer löper som en röd tråd genom Maltus-Marx-Keynes.

Mer explicit hävdar författaren att varken Maltus eller Marx hade en ”teori om ekonomisk tillväxt”, vilket är en av anledningarna till Keynes genialitet. Men det är ett orimligt och orättfärdigt uttalande: vad är ekonomisk tillväxt om man anammat arbetsvärdeteorin? Tillväxt är nödvändigtvis en ökning av arbetskraften, vilken producerar allt värde. Att öka penningmängden har ingen och kan inte ja någon som helst effekt på värdeskapandet under arbetsvärdeteorin. Kritiken är således obefogad, inte minst som t ex Marx förstod arbetsdelningens betydelse för produktivitet. Keynes teorier om ekonomi och tillväxt verkar helt frikopplade från produktion; Marx var helt enkelt en mycket bättre ekonom än Keynes någonsin blev.

Lägg till detta uttalanden som detta:

the entrenched interests and ideas of the era of market liberalism have regained control, pushing disastrous policies of ‘austerity’ and yet more structural ‘reform’ on free-market lines

[…]

Sparparadoxen och vodooekonomin

Inledning Huvudfårans ekonomer och intellektuella har den obekväma uppgiften att övertyga allmänheten om att ekonomins lagar inte bara upphör att gälla utan övergår i sina absoluta motsatser på makronivå. Med andra ord: de principer som gäller för individen gäller av någon anledning inte för den summa individer som vi kallar för “samhället”. Endast när tillräckligt Läs mer om Sparparadoxen och vodooekonomin[…]

Rapport ifrån MUF Östergötland East Academy

Igår pratade jag inför 100 st MUF:are på East Academy som MUF Östergötland arrangerade i Mjölby. Sammanfattningsvis måste jag säga att det var en mycket trevlig tillställning. Främst för att man blir glad av att se 100 ungdomar lägga en hel helg på att att träffas och utbildas och diskutera helt frivilligt. Jag hade inte Läs mer om Rapport ifrån MUF Östergötland East Academy[…]

Vad ruttna hus och Keynes har gemensamt

Ytterligare en vecka i Madrid avklarad. Jag lyckades dock enbart att närvara på en lektion denna vecka, David Howdens klass i finansiell ekonomi på torsdagen, eftersom större delen av veckan gick åt att fixa presentationer och uppsatser. Måste säga att Howdens klass har tagit sig efter en rätt tung början. Dagens lektion handlade om de Läs mer om Vad ruttna hus och Keynes har gemensamt[…]