Julen, det goda och det onda

Julen. Högtiden då vi firar omtanke, medmänsklighet och generositet — mänsklighetens bästa sida. Men också tiden då vi påminner oss om hur staten utan samvetsbetänkligheter kan tvinga en ung familj med en höggravid förstföderska att resa tvärs över land och rike bara för att kunna registrera dem som skattskyldiga i Skatteverkets databas. För att sedan, Läs mer om Julen, det goda och det onda[…]

En julsaga

För detta ändamål blev det nödvändigt att registrera alla potentiella skattesubjekt i en landsomfattande skattskrivning. Enär detta var tiden före modern kommunikation beslutades det att alla fick resa hem till sina födelseorter för registrering och skattskrivning. Det skulle bli enklast så. Enklast för imperiets administratörer vill säga. För människorna kunde det bli nog så besvärligt, särskilt om man var gammal, sjuk eller havande med barn.