Jonatan Godtrogen: Kap. 4

Andra stigar förenade sig med den som Jonatan följde. Stigen blev allt bredare och övergick så småningom i en grusad landsväg. Djungeln försvann och ersattes av böljande ängar, stora fält med mognande grödor och dignande fruktträdgårdar. Synen av all mat väckte Jonatans hunger igen. I hopp om att få veta var han befann sig svängde han in på en avtagsväg mot en vitmålad, prydlig bondgård.

Jonatan Godtrogen: Kap. 3

Stearinljus och rockar Stigen vidgades en aning på sin väg genom den täta djungeln och vid kanten av en flod upphörde växtligheten. Över floden löpte en smal gångbro och på andra sidan såg Jonatan några byggnader. Där fanns det kanske någon som kunde tala om för honom var han hamnat. På andra sidan bron mötte Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 3[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 2

Bråkmakare Jonatan gick i flera timmar genom den täta växtligheten. Han hade tagit sikte på en låg kulle bortom stranden då han hörde en kvinna skrika. Han stannade och lade huvudet på sned för att försöka fastställa varifrån ljudet kom. Någonstans längre fram hördes ännu ett rop på hjälp. Jonatan trängde sig vidare mot ljudet Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 2[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 1

Det är om denna enkelspårighet i kontrast till frihetens storhet i det lilla, som Ken Schoollands Jonatan Godtrogen handlar. Jonatan är från ett samhälle som är logiskt, rationellt, fritt och mänskligt, men hamnar av en slump i ett som är dess raka motsats – och som är långt mer likt det samhälle vi lever i idag. På sin resa genom detta land representerar Jonatan den inre mänskliga röst som vi alla bär på, men som vi vant oss vid att inte lyssna till.

Jonatan Godtrogen av Ken Schoolland

Introduktion Vad betyder det att vara människa? Många skulle nog hålla med om att något typiskt mänskligt är vår enorma skaparkraft: vår förmåga att tänka i nya banor, utmana och skapa nya lösningar, verktyg och hjälpmedel. Det enorma välstånd vi idag drar nytta av är frukten av hårt arbete, innovativa tankar och risktagande i generationer. Läs mer om Jonatan Godtrogen av Ken Schoolland[…]